Hướng dẫn sử dụng
Cài đặt Go & Link
Bước 1: Đăng ký với giao diện sau:
đăng ký
Ghi chú:
  • Số điện thoại phải chính xác
  • Số lượng thiết bị tối đa 03
Bước 2: Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký này , bạn load phần mềm giám sát tại http://www.dinhviviet.net/home/download , Và cài đặt, xuất hiện giao diện sau
đăng ký
Đã hoàn tất việc cài đặt phần mềm giám sát trên thiết bị di động
Cài đặt phần mềm trên máy tính để quản lý
Bước 1: Download phần mềm quản lý trên máy tính tại đây
Giải nén file vừa download được vào thư mục GoTrack
Bước 2: Cài đặt file CRRedist2008_x86 trong thư mục Csrytal Report
Sau đó chạy file Gotrack.exe
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm với username và password đã đăng ký
đăng ký
Giao diện chính màn hình như sau:
đăng ký
Chọn 1 thiết bị ở khung bên phải để xem vị trí (nếu có nhiều thiết bị)
đăng ký
Chọn xem báo cáo trên khung report
đăng ký
Xem báo cáo lịch trình theo ngày
đăng ký
==>Tại chức năng này, ta có thể coi lại tổng số km đã đi trong ngày, thời gian bắt đầu, vị trí điểm dừng, thời gian dừng
Xem báo cáo theo thời gian cần tính
đăng ký
Tất cả các báo cáo đều có thể xuất ra nhiều định dạng file khác nhau. Hỗ trợ thêm nhiều loại báo cáo phù hợp cho việc quản lý và kiểm soát lộ trình Thời gian lưu trữ dữ liệu lâu Có tính năng cảnh báo, nhắc nhở lịch bảo dưỡng, bảo trì xe (tính năng này phù hợp cho việc quản lý xe ô tô, mô tô.)
Cài đặt trên điện thoại để quản lý
Bước 1: Tải phần mềm quản lý tại địa chỉ: http://www.dinhviviet.net/home/download. Giao diện chương trình như sau:
đăng ký
Bước 2: Đăng ký sử dụng:
đăng ký
Bước 3: Đăng nhập theo màn hình sau:
đăng ký
Bước 4: Màn hình chính và các chức năng của Go & Link:
Màn hình chính hiển thị vị trí cần giám sát trên map với chi tiết tên, địa chỉ:
Cài đặt tính năng vào/ra các Trạm :
Xác định vị trí trường học của con: (Click icon hình người xám và rê vào vị trí cần) :
Click vào icon hình người màu tím ra giao diện :
Chọn chấp nhận . Sẽ hiển thị giao diện sau: (Thể hiện tiếp việc thiết lập trạng thái vào / ra) :
Tại đây cần chọn 0972696823 và check box => Chấp nhận :
Hiển thị giao diện như sau:
Thiết lập tiếp trạng thái đi ra bằng cách click vào button Đi Ra . Hiển thị giao diện bên dưới :
Check box , click Chấp Nhận
Muốn biết vị trí trạm trên bản đồ, click icon đỏ bên phải ra giao diện sau
Giao diện báo cáo quá trình vào/ra